Thiết bị dò tìm nạn nhân

  • Tần số quét: 400 MHz
  • Cấp độ bảo vê: IP65
  • 04 chế độ tìm kiếm: Bê tông, không khí, tuyết, Bê tông lần không khí
  • Kích thước: 500 x 410 x 200 mm
  • Khối lượng (kèm nguồn): 12.5 kg

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI PHƯƠNG

Số 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline 0989 096 139

Email phuongnm@gmail.com

"Chúng tôi tin rằng, kinh doanh là vấn đề giữa con người với con người bởi vậy chúng tôi luôn luôn làm việc với tinh thần hợp tác và trách nhiệm, đặt chữ tín lên hàng đầu."